O PROJEKCIE

Podsumowanie roku projektu

Dwa biegun – Cały świat czyli jak uratować Ziemię

 

Każdego roku co najmniej cztery miesiące żyjemy na kredyt przyszłych pokoleń – zużywamy przed czasem wszystkie bogactwa naturalne, jakie planeta wytwarza w ciągu roku. Do deficytu odnawialnych zasobów Ziemi i degradacji środowiska przyczynia się jednak nie tylko wielki przemysł, gdzieś daleko, ale też my poprzez nasze codzienne nawyki. Projekt DWA BIEGUNY – CAŁY ŚWIAT, ma przede wszystkim uczyć poprzez działanie jak chronić Matkę Naturę.

 

Geneza projektu sięga roku 2013 kiedy to ruszyła ogólnoeuropejska kampania ochroniarska POLE TO POLE prowadzona przez kolejne dwa lata przez EAZA (Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów), do którego należy  prawie 300 instytucji z ponad 40 krajów, w tym ZOO Wrocław. Środki na realizację projektu ogród pozyskał z funduszy pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii - EOG do kwoty 2 967 311,75 PLN. Pełna nazwa projektu brzmi: „Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w obliczu zmian klimatycznych, realizowana zgodnie z misją wrocławskiego zoo”.

W efekcie zaledwie roku działań zespół zrealizował powstanie pawilonu multimedialnego, wystawę ekologiczną, która była prezentowana w kilku miejscach, liczne konkursy wiedzy, bezpłatne warsztaty edukacyjne, malowanie figur pingwinów cesarskich, seminarium naukowe i grę miejską.

 

Multimedialny pawilon: KLIMAT, ZWIERZĘTA, LUDZIE

Jego budowa zajęła 3 miesiące (wrzesień-grudzień 2015) a oficjalne otwarcie nastąpiło z początkiem 2016 roku. Obiekt nietypowy jak na realia zoo bo bez zwierząt, ale spełniający misję edukacyjną ogrodu. Dzięki interaktywnym instalacjom zwiedzający dowiadują się więcej o zmianach klimatu, obszarach polarnych i występujących tam gatunkach zwierzą, topnieniu lodowców, powodziach, pustynnieniu oraz wpływie człowieka na środowisko naturalne. Dzieci i młodzież poprzez interaktywne zabawy nauczą się jak zmieniać swoje codzienne nawyki, by stać się bardziej przyjaznymi środowisku. Na wszelkie nurtujące pytania bardziej zainteresowanych gości postara się odpowiedzieć animator, pełniący dyżury w godzinach otwarcia obiektu.

Pawilon znajduje się niedaleko wejścia głównego do ZOO Wrocław, przy wybiegu żyraf i zebr.

 

Warsztaty edukacyjne

Na potrzeby projektu zostały opracowane warsztaty edukacyjne dla różnych grup wiekowych od przedszkolaków do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W bezpłatnych zajęciach na terenie zoo wzięło udział przeszło 20 000 uczestników. Dzięki dofinansowaniu wrocławskie zoo miało również możliwość wyposażyć sale edukacyjne, tak by warsztaty były atrakcyjne i efektywne. Pomoce dydaktyczne pozwalały ugruntować wiedzę słuchaczy na tematy związane ze zmianami klimatycznymi. Istotą zajęć było uświadomienie słuchaczom ich wpływu na kondycję naszej planety oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań przyjaznych dla otaczającego nas świata.

 

Konkursy

Pozyskane środki umożliwiły realizację kilkunastu konkursów z ciekawymi nagrodami, w tym konkursy wiedzy, plastyczne, na plakat, na rzeźbę, multimedialny i mini konkursy na profilu 2bieguny.pl na facebooku.

 

Wystawa fotograficzna: Jesteśmy na minusie

Wystawa obejmująca 10 dwustronnych tablic, prezentująca najważniejsze założenia projektu prezentowana była m.in. na ul. Obecnie znajduje się na stałe na terenie ogrodu.

 

Akcja Pomaluj pingwiny z antarktycznej krainy

Ta zabawa dla dużych i małych zaangażowała w sumie kilkuset odbiorów do "ubrania w kolorowe szaty" 20 figur pingwinów cesarskich. Był to manifest przeciw globalnemu ociepleniu i nieszablonowy sposób na zainteresowanie problemem. Pomalowane ptaki stworzyły wystawę uatrakcyjniającą zwiedzanie wspomnianego wcześniej pawilonu.

 

Seminarium naukowe "Globalne zmiany klimatu - zmiany w biosferze i ich konsekwencje"

Wrocławskie zoo dbając o wysoki poziom merytoryczny projektu pokusiło się o organizację pierwszego seminarium naukowego przy współpracy Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. W seminarium udział wzięło niemal 200 osób, byli to zarówno przedstawiciele świata nauki jak i studenci, uczniowie, pracownicy ogrodów zoologicznych czy osoby prywatne zainteresowane tematem globalnego ocieplenia.

W ciągu kilku godzin prezentacji i dyskusji 10 prelegentów zaprezentowało swoje stanowiska, omawiając zmiany klimatyczne w kontekście różnej aktywności Słońca, topnienia pokrywy lodowej obszarów polarnych czy analizy dendrochronologicznej tysiącletnich okazów drzew. Podczas spotkania odbyło się również połączenie online z Polską Stacją Polarną w Hornsundzie na Spitsbergenie.

 

Gra miejska Zagraj o klimat

Zwieńczeniem projektu była gra miejska zorganizowana w zoo.

Niemal 250 uczestników podzielonych na drużyny zmagało się z poszukiwaniem stacji nieco ukrytych na terenie ogrodu oraz znalezieniem odpowiedzi na często bardzo szczegółowe pytania dotyczące mieszkańców obszarów polarnych oraz czyhających na nich zagrożeń.

3 godzinna zabawa, skończyła się wyłonieniem zwycięzców, którzy w nagrodę spędzą weekend, w klimatycznym miejscu nad polskim morzem.

 

KONTAKT

ZOO Wrocław sp. z o.o.

Sekcja Marketingu i Edukacji

ul. Wróblewskiego 1-5

51-618 Wrocław, Poland

tel. +48 71/348 30 24

fax. +48 71/348 37 68