WYDARZENIA

Rośnie temperatura oceanów

Zmiany klimatyczne widoczne są w każdym aspekcie funkcjonowania Ziemi i odciskają piętno na wszystkich żywych organizmach. Zmiany w oceanie światowym to nie tylko wzrost poziomu mórz, ale również zakwaszanie wód oceanicznych, wzrost temperatury czy zmiany cyrkulacji prądów morskich i oceanicznych. Ostatnio sen z powiek naukowców spędza kolejny problem - spadek zawartości tlenu w wodach oceanicznych.

 

Wiadomo, że tlen przenika do wód oceanicznych z atmosfery i produkcji fitoplankton. Dzięki cyrkulacji wody przenika z warstw powierzchniowych w głąb, gdzie jest wykorzystywany przez żyjące tam zwierzęta. Tymczasem naukowcy zauważyli, że:

  1. zgodnie z prawem Henry'ego* w miarę wzrostu temperatury wody maleje ilość rozpuszczonych w niej gazów – dotyczy to także tlenu,
  2. malpanel/index.phpeje gęstość wody w górnej, szybko nagrzewającej się warstwie oceanów, co osłabia procesy transportu tlenu w głębiny oceaniczne,

to z kolei może prowadzić do wymierania życia. Jednak nie nastąpi to z dnia nadzień. Naukowcy szacują, że do 2040. roku utrata tlenu stanie się powszechna, powodując rozrastanie się obszarów wód nie zdatnych do życia dla wielu gatunków zwierząt oddychających skrzelami.

 

żródło: oceanservice.noaa.gov i naukaoklimacie.pl.

 

* Prawo Henry'ego – sformułowana w 1803 r. przez angielskiego chemika Williama Henry'ego zależność, opisująca rozpuszczalność składnika w roztworze dla danego ciśnienia cząstkowego tego składnika nad roztworem.  W ogólnej postaci prawo to mówi, że cząstkowe ciśnienie par lotnego składnika roztworu jest wprost proporcjonalne do jego ilości w tym roztworze.

KONTAKT

ZOO Wrocław sp. z o.o.

Sekcja Marketingu i Edukacji

ul. Wróblewskiego 1-5

51-618 Wrocław, Poland

tel. +48 71/348 30 24

fax. +48 71/348 37 68