PAWILON

Strefy

Pawilon uczy zwiedzającego według następującego schematu:

  1. ZACHOWANIA KONSUMENCKIE - PRZYCZYNA. Zwiedzający będzie dokonywał wyborów pozytywnych lub negatywnych zachowań (głównie konsumenckich związanych z naszym codziennym życiem) i obserwował ich wpływ na środowisko naturalne.
  2. ZMIANY W ŚRODOWISKU - EFEKT POŚREDNI. Ukazane zostaną zmiany o różnym zasięgu i skali, jakie zachodzą pod wpływem działalności ludzkiej. Zaliczono do nich zmiany lokalne, bezpośrednio dotyczące obszarów polarnych (np. zwiększenie wydobycia surowców, turystyka) lub mające pośredni wpływ na rejony charakterze globalnym, zachodzące w innych częściach świata (np. związane z cyrkulacją mas powietrza, lub prądów wody itp.) Zmiany te będą rozłożone w czasie (przewidywany wpływ), przy czym punktem wyjścia będzie stan obecny.
  3. ZACHOWANIE lub ZACHWIANIE BIORÓŻNORODNOŚCI - EFEKT KOŃCOWY. Ta część uświadomi zwiedzającym, jaki wpływ na bioróżnorodność Antarktyki, Arktyki oraz innych obszarów świata mają zmiany klimatyczne, zwłaszcza w kontekście wymierania konkretnych gatunków, również lokalnych – europejskich i krajowych.

 

STANOWISKA/INSTALACJE INTERAKTYWNE

 

W obszarze wystawienniczym są wydzielone tzw. trzy strefy:

  • I strefa - tematycznie powiązana ze zmianami zachodzącymi w klimacie. W tej strefie zwiedzający zapozna się ze zmianami klimatycznymi, zasięgiem i stopniem ich oddziaływania, oraz skutkami, które wpływają w różnym stopniu na środowisko i człowieka.
  • II strefa - tematycznie związana z bioróżnorodnością. Zwiedzający będzie mógł zobaczyć, w jaki sposób działalność człowieka oraz zmiany klimatyczne wpływają na bioróżnorodność, migracje gatunków, zmniejszanie ich liczebności, pozna również podstawowe zwierzęta polarne.
  • III strefa - nawiązująca do zachowań konsumenckich i człowieka. Zwiedzający na prostych przykładach sprawdzi, jak z pozoru nieznaczące wybory konsumpcyjne, mogą mieć wpływ na zmiany klimatyczne i środowisko. Jak, np. emisja CO2, marnowanie zasobów słodkiej wody, konsumpcja zagrożonych wyginięciem gatunków, zwiększanie zużycia energii, wpływa na bioróżnorodność i równowagę ekologiczną.

W pawilonie znajduje się 9 głównych instalacji, w tym Eko Kuchnia, która zawiera 3 samodzielne instalacje oraz 6 stanowisk edukacyjnych, w tym udostępnione dla zwiedzających wyposażenie kuchni, takie jak szafki i sprzęt AGD. Całość uzupełnia scenografia, tematycznie związana z lodem, śniegiem i innymi charakterystycznymi miejscami dla obszarów polarnych, jak np. igloo czy zwierzęta polarne. Wszystkie instalacje odnoszą się do zmian klimatu, które mają wpływ na gwałtowne zjawiska pogodowe i kataklizmy. Przywołują obrazy wycieku ropy naftowej, skażenia środowiska i wymierania zwierząt. Przybliżają problemy społeczne i kulturowe wybranych nacji, wynikające z ocieplenia klimatu. Wskazują właściwe działania i wybory konsumenckie, które należy podjąć. Uczą segregowania odpadów, pokazują, jak wyposażyć tzw. pasywną kuchnię. Na przykładzie stacji badawczej Wostok na Antarktydzie przybliżają zagadnienia związane z badaniem rdzeni lodowych. Przedstawiają także mechanizm topnienia i przyrastania lodu w obu obszarach polarnych.

 

Założeniem wystawy jest nauka poprzez interaktywną zabawę, która powoduje, że prezentowana wiedza łatwiej dociera do odbiorcy. Poszczególne stanowiska wykorzystują dostępną na rynku technologię multimedialną (dedykowane oprogramowanie, komputery, ekrany dotykowe, technologie typu kinect itp.) oraz rozwiązania mechatroniczne.

KONTAKT

ZOO Wrocław sp. z o.o.

Sekcja Marketingu i Edukacji

ul. Wróblewskiego 1-5

51-618 Wrocław, Poland

tel. +48 71/348 30 24

fax. +48 71/348 37 68